top of page

Oslo Spiritualist Society

Hvem?

Oslo Spiritualist Society er en gruppe mennesker, ledet av Pamela Serene Fornell osnu - dsnu. Vi er interessert i den spiritualistiske troen, filosofien og hva det kan bety for oss.

Fra august 2021 holder vi til i The Spiritualist sine lokaler i Trudvangveien 25, på Majorstuen i Oslo.

Vil du vite mer om O.S.S. kan du ta kontakt med Pamela på mob: 920 90 845 eller send mail til: pamelafornell@gmail.com

Vi har en nettside som er: www.oslospiritualistsociety.no

Hva?

Oslo Spiritualist Society møtes bl.a. for å drøfte filosofiske spørsmål og vil arrangere foredrag og åndelige kvelder/aktiviteter. Spiritualismen har ingen lover og regler som må følges. Det er en filosofi, en vitenskap og en religion som fokuserer på kjærlighet og selvutvikling. Den baseres på de Syv Prinsippene som er:

  1. Guds kjærlighet er betingelsesløs og uendelig
  2. Fellesskap mellom alle mennesker
  3. Samspill med englene og med våre kjære som har gått bort
  4. Sjelen eksisterer og er evig
  5. Personlig ansvar
  6. Etter dette livet gis vi muligheten til å forstå virkningene av våre handlinger
  7. Evig utvikling åpen for alle
bottom of page