top of page

Readings / Coaching/Healing

Reading, sitting, coaching, healing...

En klarsynt gir readings der hun/han går inn i dine energier og du kan få informasjon som hjelper deg med din utvikling og din hverdag.

En sitting er når en medium tar kontakt med en eller flere av dine kjære som har gått bort og formidler det de har å si

Healing handler om å fange opp de universale energiene som kan sendes videre for å gi støtte til mottakeren i deres søken om å bli frisk. 

PRIS: 

Reading/sitting - kr 1000,- for 45 minutter

Healing - kr. 600,- for 45 minutter

Reading, sitting, coaching, healing...

A psychic gives clairvoyant readings where she or he takes a look at your energy and the situations surrounding you in order to point the way for your spiritual development and your practical everyday life.

A sitting is when a medium makes contact with a loved one who has passed over and relays the information that the person wishes to pass on.

Healing makes use of the universal and spiritual energies that surround us and directs them to assist in healing the recipient in their quest for better health.

PRICE:

Reading/sitting - NOK 1000,- for 45 minutes

Healing - NOK 600,- for 45 minutes

bottom of page